Achiziție firmă catering

In urma implementarii proiectului “Reteaua Integrata de Sprijin prin Educatie Incluziva – R.I.S.E.I.”, cod proiect PN2057, finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Contract de finantare 10/21.12.2020/N, Activitatea A.2.1. Asigurarea de servicii de sprijin educațional pentru creșterea participării și prevenirea abandonului/părăsirii timpurii a școlii (meditații regulate, programe de tip „Școala după școală”).

Masurile propuse in cadrul proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului de program prin cresterea coeziunii economice si sociale la nivel national si local si intarirea relatiilor bilaterale cu statele donatoare, sustinute de apel, promovand educatia incluziva si asigurarea accesului copiilor si tinerilor in situatii de risc la o educatie de calitate, in raport cu nevoile fiecaruia, astfel:

Cele două centre din Pașcani și din Tunari vor asigura pentru 62 de copii din Tunari și 30 de copii din Pașcani din grupul țintă infrastructura necesară dezvoltării acestora prin asigurarea accesului la ore de meditații cu cadre didactice specializate, servicii medicale de bază (Tunari) și hrană.

Activitatile se vor derula pe o perioada de  21 de luni in judetul Iasi

Astfel, Centrul Pascani va asigura hrana pentru 30 de elevi, 20 zile/luna, 24 de luni, conform Buget proiect.

Obiectul contractului

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru 30 de copii la Centrul Pascani, cu începere de la data semnării sale de către părţi, pentru o perioada de 24 luni.

Data limită de răspuns este 23.03.2022. Mai jos aveti referatul de necesitate, Nota justificativă, Invitația de participare și caietul de sarcini.

Descărcați de mai jos următoarele documente: Formularele vor fi completate, semnate și ștampilate. Ele vor fi transmise prin email: luminasidar@gmail.com scanate sau prin poștă la adresa Asociației: str. Aurora, nr. 12, Pașcani, jud. Iași

In plus alături de formulare firma trebuie să ne trimită prin email următoarele documente in copie: Autorizația de la Direcția de Sănătate Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autorizația de Sanatate publică și Autorizația de Transport a alimentelor.

OFERTANTUL trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, servicii de catering.